Helko

PR články, aneb tak trochu jiná reklama na internetu

Pokud si myslíte, že jsou pro váš web nejlepším způsobem reklamy PR články, měli byste si přečíst, co to vlastně tyto texty jsou. Jedná se v prvé řadě o druh spíše skryté reklamy, která nenápadně propaguj nějaký produkt, společnost, výrobek, službu nebo firmu či její záměry. V prvé řadě by měl být PR článek hodnotný na informace k zadanému tématu a k určitému článku. Právě potom se z něj stává PR článek, který láká čtenáře nikoli bezduchým tlacháním, ale smysluplným textem na určité téma. V prvé řadě se ale soustředí na to, co si chce přečíst potenciální zákazník, soustředí se na jeho potřeby a otázky, které by mohl tento klient mít.

digitální marketing

  • Jak takové PR články vypadají?

Většinou, pokud se jedná o kvalitní články, vypadá text naoko strukturovaně, má podnadpisy, body, odrážky, drží se jednoho hlavního tématu a článek působí informativně pro čtenáře, tedy potenciálního klienta. V prvé řadě by měly být koncipovány jako sdělení čtenářům, reklama, která je v PR článku obsažena, by neměla být na první pohled zřejmá.

Může se objevovat v těchto podobách:

  1. Informační sdělení
  2. Recenze
  3. Zpráva
  4. Referát nebo obsah, výtah
  5. Rozbor určitého jevu nebo problému
  6. Srovnání dvou produktů různých firem (přičemž lepší výsledek má produkt firmy, pro kterou se PR články píší

start up

Co je podstatou PR textu? Nesmí vypadat jako reklama!

Článek musí obsahovat všechno, co zajímá zákazníka, tedy celková problematika určité služby nebo produktu, co se stane, pokud ho bude používat, co se stane, když ho nebude používat, jaké má celkové možnosti, ideálně co říká nějaká vědecká studie nebo jaký na to má názor klientela či odborníci a tak podobně. Velice oblíbeným odstavcem pro zákazníka bývá srovnání kladů a záporů produktu. Důležité je si pamatovat, že celý článek není psán jako nudný text, ale jako přesně cílený článek pro zákazníka.