Helko

Psychopedie

Psychopedie je speciálně pedagogická disciplína, která se zabývá výchovou a vzděláváním osob s mentálním postižením. Pojďme si nejprve jednotlivé druhy postižení rozdělit
 
–        F 70 lehká mentální retardace (dříve debilita, dnes se termín už neužívá), IQ 50-69
–        F 71 středně těžká mentální retardace (dříve imbecilita, dnes se termín neužívá), IQ 35-49
–        F 72 těžká mentální retardace (dříve idiocie, dnes se termín neužívá), IQ 20-34
–        F 73 hluboká mentální retardace (dříve idiocie, dnes se termín neužívá), IQ méně než 19
–        F 78 jiná mentální retardace – tato kategorie použita jen tehdy, když stanovení intelektuální retardace pomocí obvyklých metod není možné
–        F 79 nespecifikovaná mentální retardace – tato kategorie se používá v případě, že je MR prokázána, ale není dostatek informací pro zařazení do jiné běžné kategorie
 
Každý člověk má právo na vzdělání a u lidí s hendikepem to platí dvojnásob. V případě mentálně postižených lidí je pak důležité celoživotní vzdělávání. Přičemž zásadní nejsou ani tak vědomosti, ale především návyky určitých kompetencí, které se zdravým lidem jeví jako naprosto samozřejmé.
 

Vzdělávací systém

Předškolní vzdělávání
– Může probíhat buď ve speciálních mateřských školách, nebo v rámci integrace v rámci běžného vzdělávacího zařízeních

Základní školní vzdělávání
– Základní škola praktická – vzdělávají se na nich především děti s lehkou mentální retardací. Poslední dobou je žádoucí, aby se tyto děti v rámci integrace vzdělávaly v rámci běžných škol.

– Základní škola speciální – vzdělávají se v nich děti se středním a těžkým mentálním postižením. Takové, které nejsou schopny zvládnout výuku běžné nebo praktické základní školy.

– Rehabilitační vzdělávací program – pro děti s hlubokým nebo kombinovaným postižením, kde není možné zvládat běžnou školní docházku. Počet žáků je výrazně omezen (4-6 žáků) a ve třídě jsou dva až tři pedagogičtí pracovníci.

Středoškolské vzdělávání
– Praktická škola (1-2 roky studia)

– Odborné učiliště (speciální obory pro lidi s hendikepem)

– Střední odborné učiliště – někteří hendikepovaní jsou schopni zvládnout i běžný učební obor a zařadit se do běžného pracovního procesu.