Helko

Finanční tok

V dnešní době, musí každý nějakým způsobem řídit tok svých financí, je jedno, zda jde o podnik, či jednotlivce. Pokud odtok bude dlouhodobě větší, než přítok, půjde dotyčný pod vodu, do červených čísel, do dluhů a mínusů. Ty potom musí složitě řešit. První pomocí je vždy samozřejmě snížit odtok na minimum a hledat, kde se stala ta chyba, že odtok je větší, než přítok. Tuto chybu rozumný člověk i podnik opraví, aby se finanční tok mohl zase ustálit.
pokladnička v dlaních
Záleží na tom, zda chceme dosáhnout vyrovnaného finančního toku, nebo zda chceme dosáhnout takového toku, že odtok bude mnohonásobně menší a my tak začneme shromažďovat bohatství či rezervu na horší časy. Při vyrovnaném finančním toku nám nevznikají dluhy, ale zároveň nám nevznikají ani žádné výraznější úspory na horší časy či na navyšování finančních toků v budoucnu, například přijímáním více práce díky novým strojům, více zaměstnancům a podobně.
Pokud je naše loď s názvem Finanční toky vyrovnaná, pluje v poklidu a stále stejným směrem, je vše v pořádku, je v pořádku začít si tvořit finanční rezervu. Pokud se naše loď potápí, protože odtok je větší než přítok, můžeme ji ještě zachránit uváženým vhodným krokem, pokud ovšem má díru příliš velkou, už naši loď Finanční toky nezachráníme a bude ležet u dna někde s jinými potopenými loděmi.
vyvažování brambory
Ovšem nejlepší situace nastává, ať už při podnikání, nebo ve finančním rozpočtu rodiny, je přítok větší než odtok, tvoří se tak rezerva, kterou můžeme následně využít k opravě lodi, její renovaci, zvětšení, zkvalitnění a dosáhnout tak ještě větších finančních přítoků. To potom naše loď vzkvétá a daří se jí velmi dobře a díky tomu je připravena ustát i bouřky, do kterých může vplout a dostat se z nich bez poškození.
Nyní se podívejte na svou finanční loďku a zhodnoťte, jak na tom ta Vaše loď je. Zda je potřeba zalepit protržené dno, nebo zda můžete pořádat oslavu na stabilitu loďky a její úspěšný růst.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup