Helko

Jak si požádat o porodné na nově narozené děťátko

Těšíte se s partnerem na příchod nového člena rodiny a plánujete společnou budoucnost. Víte, že si můžete na příslušném úřadu práce požádat po narození dítěte o dávku vyplácenou státem, a to o porodné?
Každá „koruna“ u nové rodiny je žádoucí, proto nepropásněte tuto příležitost. Jedná se o dávku testovanou na příjmech, tzn. u rodiny, která má vyšší příjmy a přesáhne 2,7násobku životního minima rodiny, tam nárok na dávku nevznikne.
narození dítěte

Ale u rodiny, kde jsou příjmy nízké či nejsou vůbec anebo u matky samoživitelky zpravidla nárok na porodné vznikne.
Nemusíte mít obavy, že o dávku přijdete. Na dávku máte nárok ode dne narození potomka a můžete o ni požádat až rok zpětně! Jedná se o jednorázovou dávku. Budete potřebovat formulář Žádost o porodné, kterou vám na úřadu práce vydají anebo si ji můžete vyplnit na webu Ministerstva práce a sociálních věcí-Integrovaný portál-Formuláře. Vyplníte, uložíte, stáhnete, vytisknete. Dále budete potřebovat formuláře pro vyplnění čtvrtletního příjmu. Jste-li zaměstnáni, musíte formulář o příjmech předložit svému zaměstnavateli, který vám příjem za rozhodné období (kalendářní čtvrtletí předcházející čtvrtletí, kdy se dítě narodilo) vyplní, orazítkuje, podepíše. Pokud nejste zaměstnáni, vepíšete do tiskopisu čestné prohlášení, že jste v uvedeném období nepracovali a neměli příjem a stvrdíte svým podpisem.
Pokud příjmy společně posuzovaných osob nepřesáhnou 2,7násobku životního minima v rozhodném období, vznikne vám nárok při porodu prvního dítěte na 13.000 Kč. Při porodu druhého dítěte vzniká nárok (za předpokladu splnění podmínky příjmu) 10.OOO Kč.
Dostavte se osobně s občanským průkazem a rodným listem dítěte na příslušný úřad práce a požádejte o přiznání a výplatu porodného. Můžete požádat o poukázání na bankovní účet, který na žádosti vyplníte anebo poštovní poukázkou na adresu trvalého bydliště, příp. na jinou vámi uvedenou adresu. Všechny informace k výše uvedené dávce vám pracovníci úřadu práce vysvětlí, případně vám poradí s vyplněním formuláře.
spánek novorozence
Máte možnost i všechny vyplněné formuláře odeslat poštou na adresu úřadu práce, což nedoporučuji. V případě chybného vyplnění se vyřízení vaší žádosti a odeslání peněz zbytečně prodlužuje, protože budete písemně vyzváni k opravě či doložení dokladů.
Částky životního minima rodiny si můžete odkontrolovat na webu MPSV.