Helko

Veškeré nedokonalosti postavení chrupu efektivně odstraníme


Pravidelné preventivní prohlídky u stomatologa pro nápravu nerovnosti chrupu nestaÄí. Náprava kÅ™ivých zubů je doménou specializovaného pracoviÅ¡tÄ›, které je k tomuto výkonu vybaveno nejen kvalifikovanými pracovníky, ale také dokonalým pÅ™ehledem v oboru ortodoncie. Unikátní metody i Å¡piÄková rovnátka mohou být do Vaší ústní dutiny aplikovány v jakémkoliv vÄ›ku. SamozÅ™ejmÄ› je lepší pÅ™ijít do stÅ™ediska ortodontické péÄe co nejdříve, ale ani v dospÄ›losti nemusíte propadat zoufalství z nerovného chrupu, který kazí estetický dojem z VaÅ¡eho obliÄeje. Snímatelná, nebo fixní rovnátka v urÄitém Äasovém horizontu docílí efektivní zmÄ›ny, která vrátí na VaÅ¡i tvář pÅ™irozený a niÄím neruÅ¡ený úsmÄ›v. Nechejte si poradit specializovaným pracoviÅ¡tÄ›m, jehož personál se těší na VaÅ¡i osobní návÅ¡tÄ›vu. Nechejte si vytvoÅ™it konkrétní aparát na VaÅ¡i míru. Nechejte odhalit v zářivém úsmÄ›vu dokonale srovnaný chrup. Pro dÄ›ti i pro dospÄ›lé je pÅ™ipravena Å¡piÄková péÄe unikátních metodologií, jež zbavuje trápení doslova na poÄkání. Využijte příležitost docílit perfektního oÅ¡etÅ™ení a získejte krásný úsmÄ›v.

Aplikujeme do ústní dutiny funkÄní aparát

Bezchybný výkon oÅ¡etÅ™ení, v jehož hlavní roli vystupují rovnátka, si v oblasti ortodoncie zajistíte kontaktováním specializovaného týmu, který v oboru může nabídnout jen to nejlepší, co je v souÄasnosti dostupné. OÅ¡etÅ™ení zubů beze strachu a bez bolesti na Vás Äeká v centru specializovaného stÅ™ediska, v jehož repertoáru služeb je zahrnuto rentgenové vyÅ¡etÅ™ení a celková analýza stavu ústní dutiny. SamozÅ™ejmost je stoprocentní otevÅ™enost z hlediska informovanosti ze strany personálu tak, aby klient žádným krokem z výkonu nebyl nepříjemnÄ› zaskoÄen. Naopak výsledným efektem a bezbolestností a nekomplikovaností průbÄ›hu zákroku budete mile pÅ™ekvapeni. Kvalifikovaní odborníci Vám zajistí příjemné prostÅ™edí bez stresu a negativních pocitů, které spoustu lidí pÅ™i návÅ¡tÄ›vÄ› stomatologického pracoviÅ¡tÄ› doprovázejí. Fenoménem souÄasnosti jsou v oboru ortodoncie keramické aparáty, které vzhledem ke své průhlednosti zcela eliminují možnost, že by pÅ™i mluvení bylo cokoliv vidÄ›t. Co má zůstat skryto, je takÅ™ka neviditelné, a cizí tÄ›leso ve své ústní dutinÄ› si nebudete uvÄ›domovat ani Vy sami.